Quà Tết - Rượu Ngoại

Rum

Bacardi Superior 75cl

Havana Club 7yo 75cl

Cubay 70cl

Bacardi ReservaSuperior 8yo 75cl

Bacardi Oro 75cl

Pampero Especial 70cl

Pampero Blanco 70cl

Tondena 70cl

Tổng số sản phẩm: 8
Gọi

Bấm để gọi ngay