Quà Tết - Rượu Ngoại

Bánh Kẹo

CHOCOLATE WITORS SELECTION, 180G, (XANH, VÀNG), (HỘP THIẾC), (Ý)

KẸO ARCOR BUTTER TOFFEES COLLECTION, 350G, (ĐỎ, VÀNG), (HỘP THIẾC), (MEXICO)

BÁNH JACOB JENSEN, 454G, (ĐỎ, XANH), (HỘP THIẾC), (MALAYSIA)

BÁNH FORNO BONOMI, 750G, (ĐỎ, VÀNG), (HỘP THIẾC), (Ý)

CHOCOLATE MIESZKO SWEETNESS, 220G, (ĐỎ, VÀNG, XANH) (HỘP THIẾC), (BA LAN)

CHOCOLATE MERCI PETITS, 375G, (HỘP THIẾC) (ĐỨC)

BÁNH A-TASTE, 468G, (ĐỎ, VÀNG), (HỘP THIẾC), (HONG KONG)

BÁNH DESOBRY, 300G, (MÀU TRẮNG), (HỘP GIẤY), (BỈ)

BÁNH LAMBERTZ CHOCOLATE, 420G, (XANH, ĐỎ), (HỘP THIẾC), (ĐỨC)

BÁNH LAMBERTZ COMPOSITION, 900G, (XANH, ĐỎ), (HỘP THIẾC), (ĐỨC) - BÁNH KENJU, 310G, (HỘP THIẾC), (NHẬT)

BÁNH DESOBRY, 400G, (VÀNG, ĐỎ), (HỘP THIẾC), (BỈ)

BÁNH LAMBERTZ EXQUISIT, 750G, (MÀU ĐỎ), (HỘP THIẾC), (ĐỨC)

Gọi

Bấm để gọi ngay