Quà Tết - Rượu Ngoại

SẢN PHẨM

Bánh Kẹo

European Chocolate Cookie 1.4KG (Màu đỏ) (Bỉ)

Chocolate Walker, 500G - Trái Cây (Anh)

Creation 228G (Ba Lan)

Alfredo Hazelnut 228g (Malaysia)

Desobry Hộp Giấy 420g (Bỉ)

Bahlsen 400G (Màu đỏ) (Đức)

Chocolate Duc D'o 250G (Bỉ)

Merci 375g (Đức)

Chocolate Walkers 300G (Anh)

Alfredo Gold 160g (Malaysia)

Seashells 200g (Bỉ)

Lambertz Best Selection 500g (Đức)