Quà Tết - Rượu Ngoại

SẢN PHẨM

Bánh Kẹo

Chocolate Walker, 500G - Bạc Hà (Anh)

Merci 375g (Đức)

Lambertz 400g (Màu Vàng) (Đức)

Merci 500g (Đức)

Bahlsen 1KG (Đức)

Lambertz Best Selection 500g (Đức)

Chocolate Walkers 300G (Anh)

Lambertz Exquisit 750G (Đức)

Alfredo Hazelnut 228g (Malaysia)

Bahlsen 400G (Màu đỏ) (Đức)

Alfredo Gold 160g (Malaysia)

Lambertz 400g (Màu Xanh) (Đức)