Quà Tết - Rượu Ngoại

THÔNG TIN

Phương thức thanh toán


  Quý Khách có thể thanh toán theo hai phương thức:

 - Tiền mặt,hoặc

 - Chuyển khoản


 

Gọi

Bấm để gọi ngay